Prenošenje praha, granula i čvrstih materijala je delikatna faza proizvodnih procesa. Korištenje pravog transportnog sistema za rukovanje prahom između različitih mašina procesa može napraviti razliku u kvaliteti konačnog proizvoda. Pneumatski transporteri su najsigurnije rešenje za transport proizvoda, jedinstveno u stanju da izbegne rizik od kontaminacije proizvoda. Pneumatski transporteri se koriste u mnogim industrijama i njihova upotreba može povećati produktivnost i efikasnost mašina na kojima su ugrađeni i do 30%. Delfin proizvodi kompletne pneumatske transportere sa sistemima za utovar i istovar za sve industrije.

Prikaži sve 2 rezultate