Kako bi se zadržali najviši standardi efikasnosti i sigurnosti proizvodnje, cementare, ljevaonice, čeličane, spalionice i elektrane zahtijevaju moćne i učinkovite alate za čišćenje.
Industrijski usisivači DHV Delfin olakšavaju i sigurno uklanjaju i premještaju velike količine prašnjavog ili čvrstog materijala.

Prikazuje se jedan rezultat

DG 300 HD, 25 KW – USISIVAČ ZA KONTINUIRANI TEŠKI RAD

Sva snaga ventilatora sa bočnim kanalima sa visokim nagibom, ugrađenim sistemom automatskog čišćenja i izuzetno visokim usisnim pritiskom; ovo su samo neki od razloga zašto DG HD industrijski usisivači nisu samo jednostavni industrijski usisivači, već pravi alati za rukovanje ili uklanjanje velikih količina materijala. Modeli DG mašina mogu povećati efikasnost i produktivnost bilo koje teške industrije, od tvornica cementa do ljevaonica. Gdje god postoje velike i teške količine materijala (čak i nekoliko kubnih metara), ovaj usisivač će napraviti svu razliku. Najbolje kada se koriste kao vakuumske jedinice u centraliziranom vakuumskom sistemu u kombinaciji s Delfinovim jedinicama za filtriranje i odvajanje.